Kdy je potřeba se kontaktovat

/Kdy je potřeba se kontaktovat
Kdy je potřeba se kontaktovat 2017-04-04T07:25:42+00:00

Pokud si chcete u nás objednat zhotovení Vašeho interiéru, zvolte následující postup:

Vždy platí pravidlo „čím dříve, tím lépe“. Záleží na rozsahu a charakteru budoucí zakázky.

V případě kompletních dodávek interiérů či dodávky spojené s řešením instalací, jako je kuchyně nebo jiný nábytek na míru, je nejvhodnější doba ještě před započetím stavby, nejpozději však před realizací elektro- a vodoinstalací. Je možné přijít i později, ale může to být spojeno s nutností předělat instalace. Vzhledem k faktu, že se vše vyrábí na míru, je termín samotného zhotovování nábytku dle náročnosti a výběru materiálu cca 2–3 měsíce. Z toho vyplývá, že je nutno začít interiér řešit nejpozději 3–4 měsíce před plánovanou realizací.

Je nutné se předem telefonicky objednat, abychom Vám mohli být plně k dispozici.

Kontaktní telefon pro příjem zakázek je 604 272004,   popř. e-mail: obchod@alnus.cz

Už při telefonickém rozhovoru s naším obchodním zástupcem můžete nastínit, o co konkrétně jde, a on Vám zase vysvětlí technické podrobnosti usnadňující a urychlující průběh jednání. Pokud můžete zaslat půdorys požadované realizace předem na e-mail obchod@alnus.cz, architekt se může na jednání lépe připravit předem, a tak zrychlit průběh realizace.

Co si vzít na první schůzku?

Na první schůzku je nutné si vzít s sebou půdorys místnosti, kterou chcete vybavit nábytkem. Nejlepší je stavební výkres, kde jsou zakótovány veškeré rozměry stěn, dveří, oken a jejich parapetů, radiátorů topení, vývodů centrálního vysavače, klimatizace, vhozů na prádlo i další důležité zvláštnosti. U podkrovní místnosti je nutný také její řez. V případě již hotových rozvodů či rekonstrukcí je u kuchyně nutné znát elektrické vývody a zejména odpady a přívody vody.

U obývacího pokoje je dobré znát rozměry TV a všech dalších komponentů hifi a domácího kina.

U všech místností je vhodné si promyslet a zvážit zadání pro naše architekty, uvést požadavky a představy, které máte nyní, ale i ty, které eventuálně mohou nastat v budoucnu. Všechny Vaše požadavky se budeme snažit zohlednit v projektu interiéru.

Skvělou pomůckou pro architekta je i fotodokumentace stávajícího stavu i výkresy v digitální podobě (možno zaslat e-mailem nebo přinést na flash disku či jiném médiu).

Je vhodné si předem zvážit i své finanční představy o celkové realizaci, které se budeme snažit dodržet výběrem vhodného materiálu či designu interiéru.

O délce času, jenž je nutný schůzce věnovat, Vás budeme orientačně informovat předem – dle rozsahu Vaší zakázky.